Privacyverklaring

Algemene overwegingen

Vividus chiropractie hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we u op transparante wijze informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd. Vividus chiropractie handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de verplichte wet- en regelgeving, en heeft het privacybeleid aangepast om te voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (wet AVG).

Uw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens en medische gegevens opslaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens over:

• Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken wij zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
• Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
• Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
• U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
• Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
• U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit niet kunnen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
• U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg ervaren. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven).
• U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
• U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
• Uw gegevens verwerken wij zijn niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.

Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.