Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.vividus-chiropractie.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Vividus Chiropractie streeft ernaar op deze website altijd juiste informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Vividus Chiropractie niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vividus Chiropractie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Vividus Chiropractie en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Vividus Chiropractie garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Vividus Chiropractie te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlink

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Vividus Chiropractie heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Vividus Chiropractie aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Vividus Chiropractie zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicatie en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Vividus Chiropractie daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.